Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania- aktualizacja maj 2019

 1. Jestem zameldowany na pobyt stały w innym  województwie czy mogę złożyć wniosek w Państwa urzędzie?
  Odpowiedź: Od dnia 17 stycznia 2013r. wniosek o dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy) można złożyć w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju.
 2. Proszę o informację, czy można unieważnić paszport mojemu dziecku i czy jest to w ogóle możliwe, w sytuacji gdy jeden z rodziców ukrył paszport dziecka.Boję się, że bez mojej wiedzy dziecko znajdzie sie za granicą. Proszę o pomoc, co można w tej sytuacji zrobić.
  Odpowiedź: Nie można unieważnić paszportu na wniosek jednego z rodziców, zgodnie z art. 38 ustawy o dokumentach paszportowych, paszport unieważnia się na wniosek sądu prowadzącego m.in. postępowanie w sprawie nieletniego.
 3. Szanowni Państwo ze względu na fakt, że obecnie jest już po godzinach Państwa pracy, pragnę zgłosić zaginięcie paszportu na dane osobowe: (tu wymienione imię i nazwisko, data urodzenia) Prosiłabym również o udzielenie informacji, jakie dokumenty należy wypełnić oraz jakich informacji udzielić.

  Odpowiedź: Utratę paszportu zgłasza się osobiście w organie paszportowym, okazując dowód osobisty oraz wypełniając zgłoszenie o utracie paszportu. Przy jednoczesnym ubieganiu się o nowy dokument paszportowy należy złożyć wniosek, załączyć zdjęcia oraz wnieść wymagane opłaty .
   
 4. Dziecko ma 8 lat i nie posiada paszportu. Jeden z rodziców dziecka przebywa za granicą, ale wyraża zgodę na zrobienie paszportu, problem polega na tym ze nie mam ani dowodu ani innego jego dokumentu tożsamości. Zgodę na paszport dla dziecka potwierdził konsul. Czy wystarczy że wniosek dla dziecka złoży jeden rodziców przynosząc  np akt urodzenia dziecka i tę potwierdzoną zgodę?

  Odpowiedź: Należy przedłożyć oryginały wyżej wymienionych dokumentów tj. akt urodzenia dziecka oraz zgodę rodzica potwierdzoną przez konsula RP. Do złożenia wniosku proszę się zgłosić osobiście z dzieckiem, proszę przynieśc wypełniony wniosek o wydanie paszportu, aktualne zdjęcie dziecka oraz dowoód opąłty paszportowej. Odbiera paszport jeden z rodziców za okazaniem dowodu osobistego.
   
 5. Jaka jest procedura złożenia wniosku dla dziecka (14 lat), czy musi być dwoje rodziców, czy wystarczy jeden rodzic i jak długo oczekuje się na paszport? Czy można złożyć drogą internetową wniosek o paszport, a przy odbiorze podpisać dokumenty?

  Odpowiedź: Rodzice zainteresowani złożeniem wniosku o wydanie paszportu dla dziecka zgłaszają się razem z nim do biura paszportów. Okres oczekiwania na paszport wynosi do 30 dni. Nie można złożyć wniosku o wydanie paszportu droga internetową
 6.  Od której godziny można pobierać numerki? Od której godziny czynny jest urząd?
  Odpowiedź: Godziny urzędowania Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta we Wrocławiu :
  Wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 16.00
  Poniedziałek, środa – 8.00 – 18.00. ( w terminie od 13 maja do 26 sierpnia 2019r)
  Kolejkowicz uruchamiany jest o godz. 7:00.    
  Wszelkie zmiany dotyczące godzin obsługi umieszczane są na stronie internetowej.

 7. Czy doktoranci mają zniżkę?
  Odpowiedź:Zgodnie z art. 8. ust. 1. ustawy o dokumentach paszportowych ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.
  Podstawą do opłaty ulgowej dla osoby studiującej jest aktualna legitymacja studencka.
  Opłata ulgowa za wydanie dokumentu paszportowego wynosi 70zł.
  Ulga w opłacie paszportowej przysługuje tylko studentom -nie przysługuje uczestnikom studiów doktoranckich i studiów podyplomowych - W związku z powyższym opłata za wydanie dokumentu paszportowego wynosi 140 zł

 8.  Czy mogę złożyć wniosek / odebrać paszport za żonę/męża? Odpowiedź:Nie ma możliwości złożenia wniosku i odbioru paszportu drogą internetową, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście z uwagi na fakt obowiązku pobrania od obywatela odcisków palców, odbiór paszportu również następuje osobiście, z uwagi na obowiązek ich weryfikacji.   Czy mogą  mi Państwo przesłać paszport pocztą? Gotowy paszport odbiera się w urzędzie, do którego wpłynął wniosek.

 9. Czy mogą  mi Państwo przesłać wniosek mailowo / paszport pocztą?Odpowiedź:Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można pobrać jedynie w punktach zajmujących się przyjmowaniem wniosków o wydanie dokumentu paszportowego tj. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz Delegaturach w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Na stronie internetowej www.duw.pl  zamieszczony jest jedynie wzór kwestionariusza paszportowego. Wniosek drukowany jest na specjalnie do tego przystosowanym papierze i odpowiednich wymiarach, w związku, z czym samowolne drukowanie wniosku przysparzałoby naszym klientom wiele trudności. Wypełnienie formularza trwa kilka minut. W związku z powyższym można pobrać i wypełnić kwestionariusz w dniu, w którym będzie składany wniosek o wydanie dokumentu paszportowego. Wnioski paszportowe zarówno dla osób dorosłych jak i małoletnich są jednakowe.

 10. Jestem po rozwodzie, ojciec dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie do współdecydowania przy: wyborze szkoły, wyborze zawodu i wybory metody leczenia w nagłych przypadkach. Czy w tej sytuacji mogę wyrobić sama paszport dla dziecka, oczywiście przedstawiając wyrok sądu? Odpowiedź:Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. W związku z powyższym, jeżeli ojciec dziecka jest pozbawiony władzy rodzicielskiej będzie Pani mogła składać wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego okazując oryginał wyroku sądu informującego o pozbawieniu władzy rodzicielskiej ojcu. Natomiast w sytuacji, gdy z treści decyzji sądu będzie wynikać, iż sąd uprawnia ojca do decydowania w kwestii paszportu, pisemna zgoda ojca będzie wymagana.

 11. Dlaczego system rezerwacji nie działa? Dlaczego nie mogę zarezerwować wizyty? Odpowiedź: Kalendarz rezerwacji internetowych jest udostępniany we Wrocławiu z 33-dniowym wyprzedzeniem, w delegaturach (Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze) z 7-dniowym wyprzedzeniem. Brak możliwości rezerwacji wynika z dużej ilości klientów. Numerki wydawane są również stacjonarnie, lecz w przypadku dużej liczby klientów kolejkowicz może zostać zablokowany przed godziną zakończenia urzędowania. W okresach ferii, wakacji, długich  weekendów oraz przerw międzyświątecznych obserwujemy zwiększoną liczbę klientów. Podgląd kolejki można monitorować na naszej stronie internetowej : https://rezerwacje.duw.pl/status_kolejek/ 

 12. .    Mam nieważny dowód, ale mam ważne prawo jazdy. Czy mogę złożyć wniosek o wydanie paszportu? Odpowiedź:Składając wniosek o wydanie paszportu należy przedłożyć:

- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
- jedną kolorową fotografię- szczegółowe informacje dot. poprawności zdjęcia znajdują się na stronie: www.paszporty.mswia.gov.pl/portal/content/p2i/30_techniczne/20_foto.html      
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej –  informacje dotyczące opłat umieszczone są na stronie internetowej
- ważny dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub ważny paszport) . Prawo jazdy nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość obywatela.

Najczęstsze problemy przy składaniu wniosku o wydanie paszportu:

 • niekompletnie wypełniony wniosek - często klienci uzupełniają wniosek dopiero w momencie skanowania dokumentów na stanowisku obsługi, co znacznie wydłuża jej czas
 • zdjęcia w okularach zasłaniających oczy lub z odbiciem lampy błyskowej w szkłach
 • dostarczanie nieaktualnych zdjęć, pochodzących np. z dnia ubiegania sie o nowy dowód osobisty, a wykonanych wcześniej niż ostatnie 6 miesięcy
 • składanie wniosku "na ostatnią chwilę"
 • brak ważnego dokumentu tożsamości

Nie ma trybu przyspieszonego wydania paszportu. Wydanie paszportu tymczasowego, o który tak często pytają klienci jest możliwe tylko w niżej wymienionych sytuacjach:

 • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
 •  osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

Razem z Centrum Personalizacji Dokumentów staramy się aby okres oczekiwania na paszport skrócić do dwóch lub trzech tygodni ale maksymalnie nie powinno to trwać dłużej niż 30 dni.  

Szanowny Klienci w razie wątpliwości i pytań zachęcamy do wysyłania  ich droga mailową na adres:

paszporty@duw.pl

liczba wejść: 224620