Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje

Petycje

Informacja na temat petycji rozpatrywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

 

Lp.

Imię i nazwisko
     lub   
nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku
wyrażenia zgody, o której mowa w art 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Waldemar Mordkowicz

petycja

uzupełnienie

Podjęcie działań zmierzających do anulowania Decyzji Wojewody z dnia 15 marca 2000 r., znak NGK.Ia.7723/P/22/9/00 oraz anulowania § 1 Statutu Powiatu Wołowskiego 16.06.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   15 lipca 2016 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
2. Mieszkańcy Gminy Międzylesie petycja Podjęcie działań
prawnych celem przywrócenia swobodnego i prawnego dojazdu i dojścia do kościoła p.w. Św. Jana Chrziciela w Jodłowie oraz do cmentarza przy tym kościele
31.05.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   22 czerwca 2017 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
3. Mieszkańcy ul. Przodowników Pracy Miasta Boguszowa - Gorc petycja zmiana nazwy ulicy w Boguszowie - Gorcach 02.03.2018

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

5 kwietnia 2018 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona

4.

Grzegorz Aryż

petycja

podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Powiatu Głogowskiego lub podjęcia innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa przez władze Powiatu Głogowskiego

29.08.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   11 września 2018 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
5.

Grzegorz Aryż

petycja

podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Gminy Żukowice lub podjęcia innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa w Gminie Żukowice

29.08.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   11 września 2018 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
6. Arkadiusz Szydełko petycja szacowanie szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Długołęka 22.08.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   3 września 2019 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
7. Wójt Gminy Wisznia Mała petycja Krzyżanowice likwidacja obecnej lokalizacji neutralizacji - niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na poligonie Raków - Cienin 02.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

25 lutego 2020 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja została uwzględniona

 

 

8. Wójt Gminy Wisznia Mała petycja Kryniczno likwidacja obecnej lokalizacji neutralizacji - niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na poligonie Raków - Cienin 04.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   25 lutego 2020 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja została uwzględniona
9. Wójt Gminy Wisznia Mała petycja Ligota Piękna likwidacja obecnej lokalizacji neutralizacji - niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na poligonie Raków - Cienin 10.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   25 lutego 2020 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja została uwzględniona
10. Wójt Gminy Wisznia Mała petycja Malin likwidacja obecnej lokalizacji neutralizacji - niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na poligonie Raków - Cienin 04.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   25 lutego 2020 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja została uwzględniona
11. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję petycja Henryków anulowanie pozwolenia na budowę wieży telefonii komórkowej sieci PLAY na terenie wsi Henryków 14.07.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   14 października 2020 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja została uwzględniona
12. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję petycja przejęcie budynku szpitalnego w Górze przy ul. Hirszfelda i utworzenie oddziału covidowego 20.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   31 grudnia 2020 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
13. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję petycja podjęcie działań w ramach nadzoru nad samorządem terytorialnym w zakresie zaniechania dostosowania statutów Młodzieżowej Rady Miasta do obowiązujących przepisów prawa 11.02.2022  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   11 maja 2022 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja została uwzględniona
14. brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję petycja wcześniejsze wydanie jodku potasu mieszkańcom Nowej Rudy 25.10.2022 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   25 listopada 2022 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
15. Krzysztof Gielsa petycja obrona ogrodów działkowych poprzez uchylenie lub zmianę decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego przez PKP 28.01.2023  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   4 kwietnia 2023 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona

 

 

liczba wejść: 6928