Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu szanuje Państwa prywatność. Zależy nam, aby każdy użytkownik odwiedzający nasze strony internetowe, wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające reagować na zmieniające się trendy technologiczne i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

Odnośniki i przekierowania do innych stron internetowych umieszczane w naszym  serwisie internetowym mogą stosować własne zasady bezpieczeństwa i politykę prywatności, które są od nas niezależne, w szczególności mogą korzystać z plików cookies. W związku z tym przypominamy, że użytkownicy mają możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także utrudnić korzystanie z serwisu internetowego. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;

Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: iod@duw.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług cyfrowych;

Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom;

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z eUsługą, z której Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji;

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie duw.pl lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Więcej klauzul informacyjnych.

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej na niniejszej stronie. Zmiany w Polityce Prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Dane kontaktowe:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy
50-153 Wrocław


Informacja ogólna: 71 340 60 00
e-mail: info@duw.pl

Adres skrytki ePuap:  /req49xn18v/skrytka

Inspektor Ochrony Danych: iod@duw.pl

liczba wejść: 19856