Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Sporządzenie kwartalnych sprawozdań statystycznych o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 ZP-ZPSM.0133.2.2019
Sporządzenie kwartalnych sprawozdań statystycznych o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Data zatwierdzenia:
      2 stycznia 2019 r.
Co chcę załatwić? Sporządzić kwartalne sprawozdania o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Kogo dotyczy? Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Co przygotować?

Wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz dane księgowe dotyczące działalności  publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij formularz  statystyczny dotyczący sytuacji finansowej zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie CSIOZ.

Jak wypełnić dokumenty?

Wejdź na stronę www.csioz.gov.pl → projekty → statystyka → SSOZ. Zarejestruj się do systemu. Zaznacz na wniosku rejestrowym, że masz upoważnienie do składania sprawozdań finansowych, ponieważ tylko pod tym warunkiem uzyskasz dostęp do wypełniania tych sprawozdań. Prześlij wniosek rejestrowy do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w Warszawie, zgodnie z adresem na wniosku. Poczekaj na akceptację administratora systemu. Wpisz login i hasło. Na pytania zadane przez system odpowiedz zgodnie z wpisem  do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wypełnij sprawozdanie. Wyślij do administratora.

Ile muszę zapłacić? Nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty?

Przesyłaj sprawozdania w sposób narastający do 26. dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale.

Gdzie załatwię sprawę?

Przesyłaj sprawozdania drogą elektroniczną w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia

Co zrobi Urząd?

Sprawdzi przesłane sprawozdania, zaakceptuje je, bądź odeśle do korekty.

Jaki jest czas reakcji?

Do czasu  zamknięcia przez administratora systemu sprawozdań finansowych.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie został przewidziany tryb odwoławczy.

Informacje dodatkowe

Pomocne przy wypełnianiu sprawozdań będą wskazówki zamieszczone na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W każdej chwili możesz skontaktować się z pracownikiem  Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej pod nr tel. 71 340 69 38.

Podstawa prawna
  1. Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 997  ze zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2471).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 11873