Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Dokonanie wpisu miejsc/lub zmian danych w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr: ZP-KNPS.0133.1.2024.KJ

 

Dokonanie wpisu miejsc/lub zmian danych w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

Data zatwierdzenia:

 

10.01.2024 r.

Co chcę załatwić?

Dokonać wpisu miejsc/lub zmiany danych w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Kogo dotyczy?

Gmin prowadzących placówkę, zlecających prowadzenie placówki na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej lub gmin, które zawarły umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.

Co przygotować?

Przygotuj:

- potwierdzającego prowadzenie placówki,

- zlecenia na podstawie art. 25 ust. 1ustawy o pomocy społecznej zadania prowadzenia placówki,

- zawarcia umowy/porozumienia z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij odpowiedni:

Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wszelkie zmiany danych objętych Rejestrem zgłaszasz w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz:

  • przesłać na adres:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław;

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta

         Pon. - Pt. w godz. 8:00 - 16:00;

  •  przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

 

 

Dodatkowe informacje uzyskasz:

Pracownik

Pokój Nr

Telefon

e-mail

Krzysztof Jakubowski

1139

71 340 69 20

k.jakubowski@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Dokona wpisu miejsc do Rejestru/dokona zmian w Rejestrze. W przypadku braków w dokumentacji poprosi o jej uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, czas może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 48 a ust. 11, 11a, 11 b, 11 c, 11 d i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)

                        Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa 

liczba wejść: 521