Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

ZP-P.0133.5.2024

Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków,                       w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Data zatwierdzenia:

 

11.03.2024 r.

Historia zmian dokumentu

Data zmiany

Wydanie

Wprowadzone zmiany

29.08.2013 r.

1

Opracowanie i publikacja karty.

 

03.12. 2014 r.

2

Zmiana treści załącznika nr 3 polegająca na uaktualnieniu brzmienia dysfunkcji i schorzeń oraz uzupełnienie części dotyczącej propozycji  rodzajów turnusów specjalistycznych

13.09.2017 r.

3

Aktualizacja karty w zakresie:

  • publikatora ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,
  •  nazwy wydziału,
  • miejsca  składania wniosku.

14.02.2018 r.

4

Aktualizacja karty w zakresie:

  • zamieszczenia informacji  o możliwości elektronicznego składania wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne,
  • uzupełnienia rubryki Gdzie załatwię sprawę? o adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Urzędu do którego wnioskodawca winien bezpośrednio złożyć swój wniosek).

20.03.2018 r.

5

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

04.06.2018 r.

6

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

30.10.2018 r.

7

Aktualizacja karty w zakresie rubryki „Gdzie załatwię sprawę?”

19.06.2019 r.

8

Aktualizacja karty w zakresie rubryki Gdzie załatwię sprawę?” o nową aktualną nazwę Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do którego  należy złożyć wniosek o opinię o ośrodku dotyczącą możliwości przyjmowania  grup osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne, tj. Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Wsparcia Osób z  Niepełnosprawnościami 

29.08.2019 r.

9

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

24.04.2020 r.

10

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

01.04.2021

11

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

29.12.2022 r.

12

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

10.02.2023 r.

13

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

11.03.2024

14

Aktualizacja karty w zakresie publikatora ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Dokument wewnętrzny sporządzony i zatwierdzony wyłącznie w formie elektronicznej
z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

 

Opracował:  

 

Joanna Stańda

 

starszy inspektor wojewódzki

Sprawdził:  

Katarzyna Filipowicz

 kierownik Oddziału Pracy

Zatwierdził:

Iwona Drelichowska - Stopa

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru  ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

Kogo dotyczy?

Właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek.

Co przygotować?

Przygotuj:

  • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącym ośrodek (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowę dotyczącą prowadzenia ośrodka),
  • kopię umowy z innym podmiotem, której przedmiotem jest możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, w przypadku, gdy Twój ośrodek nie posiada takiego zaplecza.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wpis do rejestru ośrodków, który znajdziesz:

- w załącznikach do niniejszej karty usługi (załącznik nr 1 - blankiet)

Wniosek o wpis możesz również złożyć elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

 

Jak wypełnić dokumenty?

Określ rodzaj wniosku na stronie 1 blankietu oraz czytelnie wypełnij część A wniosku – szare pola (załącznik nr 2 – wzór do wypełnienia wniosku).

Wypełniając stronę 2 pkt II wniosku skorzystaj z informacji dodatkowych, załączonych do wzoru wypełnienia wniosku (załącznik nr 3)

Ile muszę zapłacić?

wpis do rejestru jest bezpłatny

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków należy przesłać do właściwego terytorialnie samorządu województwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Wsparcia Osób z  Niepełnosprawnościami 

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław,       

który w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, dokona wizytacji ośrodka i wyda opinię
o ośrodku, a następnie przekaże ją wraz z wnioskiem do naszego Urzędu.

Otrzymany od samorządu województwa wniosek wraz opinią jest rozpatrywany przez:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik

Pokój nr

Telefon

e-mail

Joanna Stańda

1110

71 340-61-54

j.standa@duw.pl

Sylwia Łuczkowska

1111

71 340-63-16

s.luczkowska@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

 Zweryfikujemy dane zawarte we wniosku oraz w opinii wydanej przez samorząd województwa i jeśli potwierdzone zostaną warunki uzasadniające wpis do rejestru:

- wpiszemy Cię do rejestru tj. umieścimy Cię w Centralnej Bazie Danych Ośrodków
i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-urzednikow/organizacja-tr,

- otrzymasz zawiadomienie o dokonanym wpisie do rejestru.

W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, o wpisie zawiadomimy Cię wyłącznie elektronicznie, tj.  otrzymasz zawiadomienie opatrzone podpisem elektronicznym.

 

Jaki jest czas reakcji?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów, rozpatrzymy wniosek nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia.

 

Jeśli wniosek nie jest kompletny, wezwiemy Cię do usunięcia uchybień we wniosku
o wpis do rejestru, które należy usunąć w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o ich wystąpieniu.

Jak się odwołać?

W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.

Informacje dodatkowe

 

Aby uzyskać wpis do rejestru spełnione muszą być warunki określone
w §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694,  ze zm.).

 

Powiadom nas o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania przez Ciebie wpisu do rejestru.

 

Podstawa prawna

Art.10c, art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44);
Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.).

 

 

liczba wejść: 13731