Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-P.0133.5.2023
Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Data zatwierdzenia:
    10.02.2023 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru  ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
Kogo dotyczy? Właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek.
Co przygotować?

Przygotuj:

  • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącym ośrodek (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowę dotyczącą prowadzenia ośrodka),
  • kopię umowy z innym podmiotem, której przedmiotem jest możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, w przypadku, gdy Twój ośrodek nie posiada takiego zaplecza.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o wpis do rejestru ośrodków, który znajdziesz:

Jak wypełnić dokumenty?

Określ rodzaj wniosku na stronie 1 blankietu oraz czytelnie wypełnij część A wniosku – szare pola (załącznik nr 2 – wzór do wypełnienia wniosku).

Wypełniając stronę 2 pkt II wniosku skorzystaj z informacji dodatkowych, załączonych do wzoru wypełnienia wniosku (załącznik nr 3).

Ile muszę zapłacić? Wpis do rejestru jest bezpłatny.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków należy przesłać do właściwego terytorialnie samorządu województwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław,       

który w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, dokona wizytacji ośrodka i wyda opinię
o ośrodku, a następnie przekaże ją wraz z wnioskiem do naszego Urzędu.

Otrzymany od samorządu województwa wniosek wraz opinią jest rozpatrywany przez:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Zweryfikujemy dane zawarte we wniosku oraz w opinii wydanej przez samorząd województwa i jeśli potwierdzone zostaną warunki uzasadniające wpis do rejestru:

W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, o wpisie zawiadomimy Cię wyłącznie elektronicznie, tj.  otrzymasz zawiadomienie opatrzone podpisem elektronicznym.

Jaki jest czas reakcji?

Po sprawdzeniu kompletu i prawidłowości przekazanych dokumentów, rozpatrzymy wniosek nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia.

Jeśli wniosek nie jest kompletny, wezwiemy Cię do usunięcia uchybień we wniosku o wpis do rejestru, które należy usunąć w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o ich wystąpieniu.

Jak się odwołać? W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Aby uzyskać wpis do rejestru spełnione muszą być warunki określonew §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.).

Powiadom nas o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę do uzyskania przez Ciebie wpisu do rejestru.

Podstawa prawna
  • Art. 10c, 10 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, ze zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 13142