Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru tłumaczy języka migowego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-P.0133.18.2018
Uzyskanie wpisu do rejestru tłumaczy języka migowego Data zatwierdzenia:
      30 października 2018 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo -migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Kogo dotyczy? Osób ubiegających się o wpis do rejestru tłumaczy języka migowego.
Co przygotować?

Przygotuj:

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

  • wniosek o wpis do rejestru (załącznik nr 1) do karty usługi,
  • oświadczenie o znajomości polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (załącznik nr 2) do karty usługi

Formularze znajdziesz także na stronie internetowej naszego urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce rejestry, ewidencje, archiwa:

http://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/rejestry/2047,Rejestr-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-SJM-i-s.html

Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty wypełnij czytelnie zgodnie ze wskazówkami zawartymi we:

Ile muszę zapłacić? Za wpis do rejestru nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

przesłać na adres:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o uzupełnienie wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia naszego pisma.

Zawiadomimy Cię o dokonanym wpisie do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN). 

Rejestr odnajdziesz na stronie internetowej naszego urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce rejestry, ewidencje, archiwa:
http://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/rejestry/2047,Rejestr-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-SJM-i-s.html

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku.

Jak się odwołać? W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Możesz zmienić dane zamieszczone w rejestrze, wypełniając:

Formularz znajdziesz także na stronie internetowej naszego urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce rejestry, ewidencje, archiwa:
http://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-polityki-spole/rejestry/2047,Rejestr-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-SJM-i-s.html

Podstawa prawna
  • Art. 15 i 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1824),
  • § 3, 4, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012 r. poz. 652).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

Pliki do pobrania

  • 61.85 KB
liczba wejść: 8312