Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Uzyskanie wpisu do rejestru tłumaczy języka migowego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-P.0133.8.2023
Uzyskanie wpisu do rejestru tłumaczy języka migowego Data zatwierdzenia:
  8 listopada 2023 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo -migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Kogo dotyczy? Osób ubiegających się o wpis do rejestru tłumaczy języka migowego.
Co przygotować?

Przygotuj:

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

  • wniosek o wpis do rejestru (załącznik nr 1) do karty usługi,
  • oświadczenie o znajomości polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (załącznik nr 2) do karty usługi

Formularze znajdziesz także na stronie internetowej naszego urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce rejestry, ewidencje, archiwa.

Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty wypełnij czytelnie zgodnie ze wskazówkami zawartymi we:

Ile muszę zapłacić? Za wpis do rejestru nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu
przesłać na adres:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - adres skrytki ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Sylwia Łuczkowska 1111 71 340-63-16 s.luczkowska@duw.pl
Joanna Stańda 1110 71 340-61-54 j.standa@duw.pl
Co zrobi Urząd?

W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o uzupełnienie wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia naszego pisma.

Zawiadomimy Cię o dokonanym wpisie do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN). 

Rejestr odnajdziesz na stronie internetowej naszego urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce rejestry, ewidencje, archiwa.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku.

Jak się odwołać? W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Możesz zmienić dane zamieszczone w rejestrze, wypełniając:

Formularz znajdziesz także na stronie internetowej naszego urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce rejestry, ewidencje, archiwa.

Pamiętaj:

Wskaż dokładnie informacje o obszarze świadczenia usług: „nazwa gminy, powiatu, województwa”- (część III wniosku).

Wniosek o wpis do rejestru i wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru składa się do wojewody właściwego ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.

W przypadku świadczenia usług tłumacza na obszarze kilku województw wnioski składa się do wojewodów właściwych ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.

Podstawa prawna
  • Art. 15 i 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1824),
  • § 3, 4, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2023 r. poz. 20).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 11446