Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Ratownictwo medyczne

Zatwierdzenie oraz odmowa i cofnięcie zatwierdzenia programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
BZ-RM.0133. 3.2021
Zatwierdzenia oraz odmowy i cofnięcia zatwierdzenia programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Data zatwierdzenia:
29.06.2021 r.
Co chcę załatwić?

Zatwierdzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kogo dotyczy? Przedsiębiorców którzy chcą organizować kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Co przygotować?

Przygotuj:

Wniosek o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Program kursu -załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z załącznikiem
nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Regulamin organizacyjny kursu.

Plan nauczania.

Wykaz kadry dydaktycznej prowadzącej kurs.

Oświadczenie o zapewnieniu bazy dydaktycznej i wyposażeniu.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie wypełnij informacje zawarte we  wniosku i załącznikach.
Ile muszę zapłacić? Brak opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów złóż z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Urzędzie lub wyślij pocztą.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas listem lub złożyć osobiście.

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub e-mailowo.

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Luiza Smolińska 2139 71 3406500 l.smolinska@duw.pl
Katarzyna Serafiniak 2139 71 3406841 k.serafiniak@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Po rozpatrzeniu dokumentów Wojewoda zatwierdzi program kursu.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu miesiąca. Jeśli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana termin może wydłużyć się do maksymalnie dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Zawsze moższesz sprostować błędy lub niepełne informacje.

Informacje dodatkowe

Program kursu zatwierdza Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wojewoda odmawia  albo cofa zatwierdzenie programu kursu jeżeli ramowy program nie spełnia wymagań określonych w przepisach.
Podstawa prawna

Art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2021r. poz. 411).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 4828