Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestry, wykazy

Rejestry, wykazy

Rejestry i wykazy Infrastruktury Socjalnej  prowadzone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczone są na stronie BIP - rejestry i wykazy.

Informacje dotyczące rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

liczba wejść: 76023