Aktualnie znajdujesz się na:

Rezerwacja wizyty

Zasady bezpośredniej obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w czasie stanu epidemii:

  1. Klienci przyjmowani są wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty– szczegółowe zasady umawiania wizyt znajdują się na stronach poszczególnych Wydziałów/komórek.
  2. Do Urzędu przyjmowani są jedynie Klienci/strony postępowania/ osoby załatwiające sprawę z udziałem pełnomocników (bez osób towarzyszących).
  3. Każdej osobie wchodzącej na teren Urzędu mierzona jest temperatura ciała (osoba z gorączką nie będzie mogła wejść do Urzędu). Wymaga się od niej również dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym w holu Urzędu (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
  4. Klienci poruszają się po Urzędzie z zakrytymi ustami i nosem, wyłącznie w towarzystwie pracownika Urzędu. Niezwłocznie po załatwieniu sprawy klient jest zobowiązany do opuszczenia budynku Urzędu.
  5. Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.
liczba wejść: 25731