Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Rolnictwo

Złożenie wniosku przez producenta rolnego i szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez suszę

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
     NRŚ-RŚ.0133.4.2021
Złożenie wniosku przez producenta rolnego
i szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez suszę
Data zatwierdzenia:
     14 lipca 2021 r.
Co chcę załatwić?
 • zgłosić szkodę rolniczą,
 • złożyć elektroniczny wniosek o oszacowanie szkód związanych z wystąpieniem suszy,
 • uzyskać protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkody spowodowanej suszą
 • uzyskać potwierdzenie Wojewody Dolnośląskiego o wystąpieniu szkód, gdy szkody wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji,
Kogo dotyczy?
 • producenci rolni
Co przygotować?
 • załóż Profil Zaufany,
 • przygotuj numer identyfikacyjny gospodarstwa, skan polisy ubezpieczenia,
 •  jeżeli posiadasz - przygotuj dokumentację fotograficzną (nie jest wymagana),
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • dane producenta rolnego,
 • informacje o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie (rodzaje upraw i ich powierzchnie zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich),
 • informacje o produkcji zwierzęcej (liczba zwierząt w gospodarstwie, zgodna
  z liczbą wpisaną do rejestru zwierząt gospodarskich),
 • informacje o stawach rybnych,
 • informacje o uprawach trwałych,

informacje o ubezpieczeniu upraw rolnych, bądź zwierząt gospodarskich.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie elektronicznego wniosku oraz za elektroniczne potwierdzenie protokołu przez Wojewodę Dolnośląskiego nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Będziesz miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach
w miarę ich obejmowania Klimatycznym Bilansem Wodnym. Po potwierdzeniu ostatniego zgłoszenia nie będziesz miał możliwości zmiany, a na podstawie ostatecznych danych aplikacja wyliczy stratę w dochodach.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wypełnić przez aplikację publiczną.

Do aplikacji możesz zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego.

Co zrobi Urząd?

Sprawdzimy, czy wypełniłeś prawidłowo wniosek, Jeśli wniosek został prawidłowo wypełniony i straty osiągną ponad 30% obniżenia dochodu w Twoim gospodarstwie
– potwierdzimy na protokole wystąpienie suszy.

Jaki jest czas reakcji?

Potwierdzimy wystąpienie suszy na elektronicznym protokole niezwłocznie po jego wpłynięciu do Wojewody Dolnośląskiego.

Jak się odwołać?

Nie został przewidziany tryb odwoławczy.

Informacje dodatkowe

Informacja RODO Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego [pobierz]

Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.)

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 38607