Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Rolnictwo

Powoływanie Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
     NRŚ-RŚ.0133.5.2021
Powoływanie Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym Data zatwierdzenia:
      14 lipca 2021 r.
Co chcę załatwić?

Powołać Komisję ds. szacowania szkód wyrządzonych w gospodarstwach rolnych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Kogo dotyczy?
  • Wójtów
  • Burmistrzów
  • Prezydentów Miast
Co przygotować?

Przygotuj formularz wniosku o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym [pobierz]

W przypadku, gdy istnieje problem z wyznaczeniem osoby do prac w komisji z wykształceniem wyższym albo średnim w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa, możesz zaproponować producenta rolnego, który posiada co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego potwierdzony przez sołtysa. W tym przypadku, przygotuj również potwierdzenie sołtysa [pobierz]

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij formularz wniosku o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym.

W przypadku, gdy istnieje problem z wyznaczeniem osoby do prac w komisji z właściwym wykształceniem i zaproponujesz producenta rolnego, który posiada co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, przekaż formularz rolnikowi, aby uzyskał powyższe potwierdzenie u sołtysa.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • data wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - opisać miejsce i czas zdarzenia;
  • rodzaj „klęski”;
  • rozmiary szkód powstałe w wyniku działania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (ilość gospodarstw rolnych, powierzchnie i rodzaje upraw, ilość budynków, inne straty w infrastrukturze - wymienić jakie);
  • wskazanie co najmniej 3 kandydatów na członków Komisji, w tym 1 przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego oraz przedstawiciela izby rolniczej, mających wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa albo co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego potwierdzony przez sołtysa, z tym że w przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co najmniej 1 osoba wchodząca w skład komisji powinna mieć wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa.
Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku o powołanie Komisji nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć niezwłocznie po zgłoszeniu przez osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (tj. grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, piorun, obsuniecie się ziemi, lawina lub susza w środku trwałym).

Gdy na terenie Twojej gminy wystąpią szkody w uprawach rolnych spowodowane przez deszcz nawalny lub huragan, pamiętaj, żeby przed przekazaniem wniosku o powołanie Komisji do Wojewody Dolnośląskiego, wystąpić do IMGW, który potwierdzi obowiązujące wskaźniku deszczu i wiatru.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz przesłać platformą e-PUAP lub papierowo na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska,

Oddział Rolnictwa i Środowiska,

pl. Powstańców Warszawy 1,

50-153 Wrocław.

Gdy zamierzasz wysłać papierową wersję dokumentów, w celu przyspieszenia procedury powoływania Komisji Gminnej, wyślij skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami faxem (nr fax 71 340 68 65) lub pocztą elektroniczną (nrs@duw.pl).

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Anna Kaczmarz 2200 71 340 68 36 a.kaczmarz@duw.pl
Grażyna Żmijowska 2202 71 340 65 80 g.zmijowska@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Sprawdzimy, czy wypełniłeś prawidłowo wniosek, czy zaproponowani kandydaci na członków komisji spełniają określone wymagania oraz czy załączyłeś stosowne dokumenty (potwierdzenie z IMGW dot. wystąpienia huraganu lub deszczu nawalnego). Jeśli wniosek zostanie prawidłowo wypełniony - powołamy Komisję.

Jaki jest czas reakcji?

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie (pod warunkiem złożenia poprawnego wniosku). Jeżeli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy.

Jak się odwołać?

Nie został przewidziany tryb odwoławczy.

Informacje dodatkowe

Informacja RODO Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego [pobierz]

Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.)
  • Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę pod adresem strony MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-pozostalych-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 6180