Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Postępowania kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
ZP.WKM.0133.6.2021

Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie specjalizacyjne

Data zatwierdzenia:
     09.09.2021r.
Co chcę załatwić? Zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne
Kogo dotyczy?

Lekarze /Lekarze dentyści

Diagności

Farmaceuci

Inne zawody medyczne w dziedzinach mające zastosowanie w ochronie zdrowia
Co przygotować?

Złożyć wniosek w systemie SMK

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym dostępnym na stronie internetowej: https://smk.ezdrowie.gov.pl/;

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Elektroniczny wniosek w systemie SMK wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w SMK.

Jak wypełnić dokumenty? Instrukcje wypełniania w SMK wniosku o rozpoczęcie specjalizacji dostępna jest na stronie internetowej: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-smk;
Ile muszę zapłacić? Usługa nieodpłatna
Kiedy złożyć dokumenty?

Lekarze/ Lekarze dentyści:

w sesji wiosennej - do 28 lutego; w sesji jesiennej - do 30 września;

Diagności, Farmaceuci, Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia:

w sesji wiosennej - do 31 maja; w sesji jesiennej - do 15 grudnia;

Gdzie załatwię sprawę?

 

Pracownik Telefon e.mail
Iwona Butrym - Kierownik Oddziału 71 340 66 41 i.butrym@duw.pl

Magdalena Lewandowska

71 340 62 83 m.lewandowska@duw.pl
Małgorzata Piwowarczyk 71 340 66 36 m.piwowarczyk@duw.pl
Aleksandra Pukaluk 71 340 62 66 a.pukaluk@duw.pl
Otylia Ogonowska 71 340 66 19 o.ogonowska@duw.pl;

 

Co zrobi Urząd?

Urząd przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje weryfikację wniosku
o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego i postępowanie konkursowe.

W przypadku braków formalnych wnioski są zwracane do poprawy lub uzupełnienia w terminie 7 dni od przekazania , pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Postępowanie konkursowe przeprowadza się jeżeli liczba spełniających warunki kandydatów do szkolenia specjalizacyjnego, jest większa niż liczba  przyznanych miejsc szkoleniowych.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego  w systemie SMK wystawiane są  skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
Jaki jest czas reakcji?

Urząd przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w okresach :

Lekarze/Lekarze dentyści - w sesji wiosennej  1-31 marca,  w sesji jesiennej 1-31 października;

Diagności, Farmaceuci, Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia - w sesji wiosennej  1-30 czerwca,  w sesji jesiennej 16 grudnia – 15 stycznia.

Skierowania wystawiane są w miesiącu następującym po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego
Jak się odwołać?

Lekarze/Lekarze dentyści

Lekarz może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego

Farmaceuci, Diagności, Dziedziny  mające zastosowanie w ochronie zdrowia

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia w SMK o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie internetowej DUW w zakładce Urząd / Zdrowie publiczne:

https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne;

osobno dla Lekarzy, Farmaceutów, Diagnostów, Innych Zawodów Medycznych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Podstawa prawna

Lekarze

Ustawa z dnia 05 grudnia 1996r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Farmaceuci

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

Diagności

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 3817