Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Państwowy egzamin specjalizacyjny - fizjoterapia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
    ZP-WKM.0133.5.2021
Państwowy egzamin specjalizacyjny - Fizjoterapeuci Data zatwierdzenia:
  09 września 2021 r.
Co chcę załatwić? Złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego PEZFZ
Kogo dotyczy? Fizjoterapeuci
Co przygotować?
 1. Wniosek o przystąpienie do PESFZ jest generowany elektronicznie po wypełnieniu formularza na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych danych.
 2. Po wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego fizjoterapeuta powinien go wydrukować i podpisać, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami złożyć w urzędzie wojewódzkim. Są to:
 • karta specjalizacji z:
  - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  - opinia dotycząca przebiegu specjalizacji potwierdzona przez kierownika specjalizacji,
  - zaliczenie specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 • zaświadczenia o ukończonych kursach,
 • dokumentacja realizacji obowiązujących form samokształcenia:
  - epidemiologia : indywidualny projekt badawczy
  - fizjoterapia : 2 prace poglądowe
  - zdrowie środowiskowe : praca poglądowa oraz praca dyplomowa,
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę wyższą która wydała dyplom lub notariusza,,
 • potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji.
 • dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ

 

Dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek elektroniczny na stronie CEM:  http://www.cem.edu.pl/

Jak wypełnić dokumenty?

Zgodnie z informacjami na stronie CEM: http://www.cem.edu.pl/

Ile muszę zapłacić?

Informacje o opłatach za PESFZ dostępne są na stronie CEM https://www.cem.edu.pl/;

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o przystąpienie do PESFZ należy złożyć :

przed sesją wiosenną - do 15 stycznia

przed sesją jesienną - do 15 lipca

Należy mieć na uwadze, że przed wskazanymi terminami dokumentacja z przebiegu specjalizacji musi zostać zweryfikowana przez urząd i  konsultanta krajowego. Aby możliwe było dotrzymanie terminu, dokumenty należy złożyć do urzędu z około 4 tygodniowym wyprzedzeniem.
Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych.

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Magdalena Lewandowska 0129 71 340 62 83  m.lewandowska@duw.pl
Małgorzata Piwowarczyk 0129 71 340 66 36  m.piwowarczyk@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją z przebiegu specjalizacji  zostają poddane weryfikacji formalnej przez pracownika urzędu, a następnie przekazane do konsultanta krajowego w celu weryfikacji merytorycznej.

O wyniku weryfikacji fizjoterapeuta zostanie zawiadomimy pisemnie, listem poleconym. Urząd przekazuje listę osób dopuszczonych do PESFZ, do Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).

CEM ustala listy fizjoterapeutów zdających PESFZ w danym miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie, miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym, nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia, pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do PESFZ a przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym wniosku adres do korespondencji.
Jaki jest czas reakcji? Dokumentacja jest weryfikowana w urzędzie  i przekazana do konsultanta krajowego w terminie do 14 dni , konsultant krajowy dokonuje merytorycznej weryfikacji zgodności z programem specjalizacji w terminie  kolejnych 14 dni.
Jak się odwołać? -
Informacje dodatkowe

Dokumenty do PESFZ można przesłać pocztą na adres Urzędu:

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

z dopiskiem Oddział Wyższych Kadr Medycznych

 

lub złożyć osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Oddziału Wyższych Kadr Medycznych.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 12013