Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Państwowy egzamin specjalizacyjny - farmacja

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
  ZP-WKM.0133.8.2018
Państwowy egzamin specjalizacyjny farmacja Data zatwierdzenia:
     2 lipca 2018 r.
Co chcę załatwić? Złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego
Kogo dotyczy? Farmaceuci
Co przygotować?
 1. Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Farmaceuta, chcący przystąpić do PESF jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.
 2. karta specjalizacji z :
  - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych, 
  - opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  - zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 3. zaświadczenia o ukończonych kursach,
 4. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
 5. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej
 6. zaświadczenie z tematem pracy oraz informacje o jej publicznym przedstawieniu, zaakceptowane przez kierownika specjalizacji.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Farmaceuta, chcący przystąpić do PESF jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 22 597 09 21, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 oraz skrzynka e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Wniosek także do pobrania strona: https://www.cem.edu.pl/farma_wniosek.php

Jak wypełnić dokumenty? Farmaceuci, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESF
Ile muszę zapłacić?

W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESF jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 400 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego wchodzącego w skład PESF opłata wynosi 100 zł.

Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków.

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty do egzaminu powinny być złożone do Oddziału Wyższych Kadr Medycznych:
 • przed sesją wiosenną - do 31 stycznia
 • przed sesją jesienną - do 31 lipca
Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych, parter, pokój 0129

Pracownicy Pokój Nr Telefon e.mail

Magdalena Lewandowska

Małgorzata Piwowarczyk

0129 71 340-66-36

 m.lewandowska@duw.pl

 m.piwowarczyk@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Farmaceuci, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek farmaceuta przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć kartę specjalizacji.

Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESF. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.

Jaki jest czas reakcji?

W ciągu 14 dni od złożenia dokumentacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazujemy je do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji i dopuszczenia do PESF.

Jak się odwołać? -
Informacje dodatkowe

Znajdziesz na naszej stronie pod adresem:
http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/farmaceuci 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 22 597 09 21, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 oraz skrzynka e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Podstawa prawna

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów  (Dz. U. z 2017 r., poz. 516)  

 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia - pokaż.

   

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5044