Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Weryfikacja i zakończenie szkolenia specjalizacyjnego - Farmacja

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
  ZP-WKM.0133.2.2021

Weryfikacja i zakończenie szkolenia specjalizacyjnego - Farmaceuci

Data zatwierdzenia:
     09 września 2021 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać potwierdzenie zrealizowania programu specjalizacji i  zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do państwowego egzaminu specjalizacyjnego PESF

Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest uzyskanie w urzędzie wojewódzkim potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.

Kogo dotyczy? Farmaceuci
Co przygotować?
 1. Uzyskanie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez farmaceutów posiadających papierową dokumentację z przebiegu specjalizacji, którzy rozpoczęli szkolenie przed wdrożeniem systemu SMK,  wymaga założenia konta w systemie SMK za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości i uprawnień. W tym celu należy wypełnić w SMK wniosek o modyfikację uprawnień. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku i koniecznością uzyskania pomocy Centrum e-Zdrowia zapewnia pomoc techniczną pod nr tel. 19239.
Tożsamość możesz potwierdzić jednym z dwóch sposobów:

 • jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany (e-PUAP), weryfikacja Twojej tożsamości dokona się automatycznie,
 • jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – potwierdź swoją tożsamość w Okręgowej Izbie Aptekarskiej.

Złożenie dokumentacji

Po uzyskaniu potwierdzenia tożsamości i uprawnień w SMK należy wypełnić wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, wydrukować z systemu i podpisać. Do wniosku dołącza się dokumentację z przebiegu szkolenia. Są to:

 1. karta specjalizacji z :
  - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych, 
  - opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  - zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji.
 2. zaświadczenia o ukończonych kursach,
 3. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
 4. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej
 5. zaświadczenie z tematem pracy oraz informacje o jej publicznym przedstawieniu, zaakceptowane przez kierownika specjalizacji.

Dokumenty należy składać w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce.

Farmaceuci którzy odbywali szkolenie na podstawie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego (EKS) w systemie SMK uzyskują weryfikację przebiegu szkolenia elektronicznie w SMK. Proces weryfikacji uruchamia potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji i nie wymaga składania osobnych wniosków.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w SMK (dotyczy farmaceutów nie posiadjących EKS)

Jak wypełnić dokumenty?

instrukcje zakładania konta w SMK i wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej:

https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-smk;

Ile muszę zapłacić?

Usługa nieodpłatna

Kiedy złożyć dokumenty?

Mając na uwadze, że wniosek o PESF należy złożyć

 • w sesji wiosennej - do 31 stycznia
 • w sesji jesiennej - do 31 lipca

dokumenty do weryfikacji należy dostarczyć do urzędu / uzyskać zatwierdzenie EKS, odpowiednio wcześniej, uwzględniając termin do 14 dni weryfikacji formalnej  przez urząd i 14 kolejnych dni dla konsultanta krajowego weryfikacji merytorycznej.

Gdzie załatwię sprawę

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych.

Pracownicy Pokój Telefon e.mail

Magdalena Lewandowska

Małgorzata Piwowarczyk

0129

71 340-66-36

71 340-62-83

 m.lewandowska@duw.pl

 m.piwowarczyk@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego  wraz z załączoną dokumentacją zostają poddane weryfikacji formalnej przez pracownika urzędu, a następnie przekazane do konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji w celu weryfikacji merytorycznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego, pracownik urzędu dokona w SMK potwierdzenia   wniosku, co stanowi warunek konieczny,  poprzedzający złożenie w SMK wniosku zgłoszeniowego do PESF.

Jaki jest czas reakcji?

Dokumentacja jest weryfikowana w urzędzie  i przekazana do konsultanta krajowego w terminie do 14 dni , konsultant krajowy dokonuje merytorycznej weryfikacji zgodności z programem specjalizacji w terminie  kolejnych 14 dni.

Jak się odwołać? -
Informacje dodatkowe

Dokumenty z przebiegu specjalizacji można przesłać pocztą na adres Urzędu:

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

z dopiskiem Oddział Wyższych Kadr Medycznych

 

lub złożyć osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Oddziału Wyższych Kadr Medycznych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 9497