Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Państwowy egzamin specjalizacyjny - diagności laboratoryjni

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-WKM.0133.9.2018
Państwowy egzamin specjalizacyjny diagności laboratoryjni Data zatwierdzenia:
      2 lipca 2018
Co chcę załatwić? Złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego
Kogo dotyczy? Diagności laboratoryjni
Co przygotować?
 1. Warunkiem zgłoszenia się do PESDL jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Diagnosta laboratoryjny, chcący przystąpić do PESDL jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.
 2. karta specjalizacji z :
  - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych
  - opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  - potwierdzeniem znajomości przynajmniej jednego języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego)
  - opisem formy samokształcenia potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  - zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,
 3. zaświadczenia o ukończonych kursach,
 4. laboratoryjna hematologia medyczna - praca poglądowa oceniona przez kierownika specjalizacji, jeżeli nie została opublikowana,
 5. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego
  a) laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe - wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
  b) laboratoryjna genetyka medyczna- wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej lub udokumentowane certyfikatami co najmniej na poziomie:
  - Język angielski : FCE, TOEFL,
  - Język francuski: DEFL, DL,
  - Język niemiecki: ZD,
  - Język hiszpański: DELE,
  - Język rosyjski: PURJ
  c) mikrobiologia medyczna, laboratoryjna hematologia medyczna - wydane przez studium języków obcych uczelni medycznej,
 6. kserokopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - widoczny numer, data i przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, lub kserokopia zaświadczenia wydanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych potwierdzające wpis na listę diagnostów laboratoryjnych (zaświadczenie obowiązuje wyłącznie do 31 grudnia 2006r),
 7. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej.                                               
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek elektroniczny strona:  http://www.cem.edu.pl/                                                              

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 22 597 09 21, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 oraz skrzynka e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Jak wypełnić dokumenty? Należy wypełnić wniosek elektroniczny http://www.cem.edu.pl/
Ile muszę zapłacić?

Wysokość opłaty wynosi 450 zł.  W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL opłata wynosi 225 zł. W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESDL jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty do egzaminu powinny być złożone do Oddziału Wyższych Kadr Medycznych:

 • przed sesją wiosenną - do 15 stycznia
 • przed sesją jesienną - do 15 lipca
Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych, parter, pokój 0129

pracownicy pokój telefon email

Magdalena Lewandowska

Małgorzata Piwowarczyk

0129 71 340 66 36

 m.lewandowska@duw.pl

 m.piwowarczyk@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Diagności, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek diagnosta laboratoryjny przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć kartę specjalizacji.                                 Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESDL. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.

Jaki jest czas reakcji?

W ciągu 14 dni od złożenia dokumentacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazujemy je do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji i dopuszczenia do PESDL.

Jak się odwołać? -
Informacje dodatkowe

Znajdziesz na naszej stronie pod adresem:
http://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/diagnostyka-laboratory   

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 22 597 09 21, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 oraz skrzynka e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Podstawa prawna

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2245 z późn. zm.  )

 • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1950)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 9367