Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zgromadzenia

Zgromadzenia w trybie uproszczonym

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
BZ-WCZK.0133.1.2021
Udzielenie zgody na odbycie zgromadzenia w trybie uproszczonym Data zatwierdzenia:
      28.12.2021 r.
Co chcę załatwić? Zgłosić zgromadzenie w trybie uproszczonym.
Kogo dotyczy? Osób fizycznych i prawnych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Co przygotować?

Organizator zgromadzenia celem zgłoszenia zgromadzenia powinien podać następujące dane:

 • imię i nazwisko organizatora;
 • numer pesel lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości;
 • datę i miejsce zgromadzenia;
 • godzinę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia;
 • przewidywaną liczbę uczestników;
 • trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia – jeśli  jest planowane przemieszczanie się osób w trakcie zgromadzenia;
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Obowiązują dwie formy zgłaszania zgromadzenia pisemna lub telefoniczna.

Dla formy pisemnej w e-mail należy podać dane:

 • imię i nazwisko organizatora;
 • numer pesel lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości;
 • datę i miejsce zgromadzenia;
 • godzinę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia;
 • przewidywaną liczbę uczestników;
 • trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia – jeśli  jest planowane  przemieszczanie się osób w trakcie zgromadzenia;
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić

 Dla formy telefonicznego zgłoszenia należy podać powyższe dane podczas rozmowy telefonicznej

Jak wypełnić dokumenty? Przy formie pisemnej zgłoszenia wszystkie informacje niezbędne do przyjęcia zgłoszenia wpisać w e-mail.
Ile muszę zapłacić? Brak opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? Zgłoszenie winno nastąpić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia - e-mailem lub telefonicznie.
Gdzie załatwię sprawę?

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku  gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu e-mail czkw@duw.pl lub telefonicznie 713682511.

Co zrobi Urząd?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu wymaganych danych od organizatora zgromadzenia i ich weryfikacji pod kątem zgodności i kompletności:

 • publikuje informację o zgromadzeniu na stronie BIP DUW 
 •  przesyła pocztą elektroniczną  informację o planowanym zgromadzeniu
 • do Komendy Powiatowej Policji  i Urzędu Gminy (miasta) właściwych ze względu na miejsce planowanego zgromadzenia.
Jaki jest czas reakcji?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego niezwłocznie publikuje otrzymane zgłoszenia.

Jak się odwołać? Nie dotyczy
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 1485 t.j. Dz.U. 2022 poz. 1389)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 7368