Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Urząd

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Znowelizowana  ustawa przewiduje możliwość dochodzenia  poza sądami powszechnymi roszczeń  w związku z błędami medycznymi, które w ustawie nazywane są zdarzeniami medycznymi. Dzięki nowemu rozwiązaniu poszkodowany pacjent lub spadkobiercy pacjenta, który zmarł w wyniku leczenia szpitalnego, będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń na drodze postępowania  przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Szczegółowe informacje zamieszczone są w PORADNIKU DLA KLIENTA.

liczba wejść: 10275