Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Ważne instytucje

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Komitet na terenie województwa dolnośląskiego realizuje zadania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa określone w nw. aktach prawnych:

  • ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa.

Do najważniejszych zadań Komitetu należy:

  • sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnienie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci,
  • inspirowanie oraz współdziałanie w organizowaniu obchodów, uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych i wystawienniczych a także popularyzowanie za pomocą środków masowego przekazu miejsc, wydarzeń i postaci historycznych związanych z walkami i męczeństwem,
  • ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej a w szczególności nad pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi, muzeami walk a także izbami pamięci narodowej,
  • opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o trwale upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa.
liczba wejść: 5456