Aktualnie znajdujesz się na:

Delegatury

Delegatura w Legnicy

Delegatura w Legnicy
ul. F. Skarbka 3, 59-220 Legnica


Oddział Paszportowy i Spraw Cudzoziemców w Legnicy

Kierownik Oddziału:
Beata Mindur

 

Zadania realizowane w Oddziale:

1) prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie lub cofnięcie zezwoleń na pobyt czasowy – ze względu na wykonywanie pracy;
2) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
3) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;
5) prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom.


tel. 76 713 50 00
AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW:
Informacja paszportowa:
tel. 0801 43 00 86, 76 713 50 06
e-mail: legnicaoplaty@duw.pl

Informacja dla cudzoziemców FAMI:
tel. 76 713 50 10

Godziny obsługi Klientów:
•    Poniedziałek:     9:00 – 16:00
•    Wtorek:       9:00 – 16:00
•    Środa:          9:00 – 16:00
•    Czwartek:      9:00 – 16:00
•    Piątek:         9:00 – 16:00


REZERWACJA WIZYTY W ODDZIALE W LEGNICY
(do wyczerpania dostępnych terminów):


1.    W sprawach paszportowych (złożenie wniosku, odbiór paszportu, inne):
tel. 76  713 50 06, e-mail: legnicaoplaty@duw.pl
Przed wizytą w urzędzie, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. złożenia wniosku oraz odbioru paszportu:
•    złożenie wnioski: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/jak-zlozyc-wniosek-o-wy
•    odbiór paszportu:https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/sprawdz-czy-twoj-paszp/2536,Sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-juz-gotowy.html  
2.    W sprawach cudzoziemskich (złożenie wniosku pobytowego, osobiste stawiennictwo, załączniki):
tel. 76  713 50 06, e-mail: legnicaoplaty@duw.pl

Dodatkowo, w celu sprawnego rozpoczęcia Państwa procedury rejestracji legalizacji pobytu na terytorium RP

zachęcamy do skorzystania z aplikacji PRZYBYSZ
link do strony www:
https://pio-przybysz.duw.pl/login

3.    W sprawach zezwoleń na pracę typu A (złożenie wniosku, przedłużenie, odbiór):
      tel. 76 713 50 23; e-mail: cudzoziemcylegnica@duw.pl
4.    W sprawach informacji cudzoziemskiej (FAMI):
tel. 76  713 50 10


REZERWACJA WIZYTY W TERENOWYCH PUNKTACH PASZPORTOWYCH:
(do wyczerpania dostępnych terminów, złożenie wniosku, odbiór paszportu – z wyjątkiem paszportu tymczasowego)
Uwaga! Brak punktu kasowego w Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w Legnicy oraz w Terenowych Punktach Paszportowych.

 

 


 

Delegatura w Legnicy realizuje swoje zadania na obszarze:

mapa obejmująca powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, złotoryjski, jaworski i miasto Legnica

powiększenie mapki

  • Powiatu głogowskiego obejmującego miasto Głogów oraz gminy: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice.
  • Powiatu jaworskiego obejmującego miasto Jawor oraz gminy: Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie.
  • Powiatu legnickiego obejmującego miasto Chojnów oraz gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja.
  • Powiatu lubińskiego obejmującego miasto Lubin oraz gminy: Lubin, Rudna, Ścinawa.
  • Powiatu polkowickiego obejmującego gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice.
  • Powiatu złotoryjskiego obejmującego miasta: Wojcieszów, Złotoryja oraz gminy: Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja.
  • Miasta na prawach powiatu Legnica.
liczba wejść: 217609