Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Delegatury

Delegatura w Wałbrzychu

Adres:
ul. Słowackiego 23a
58-300 Wałbrzych

 

Aktualne numery telefonów:

Informacja paszportowa:                  74 847 4101
Wydział Infrastruktury:                      74  847 4114
Wydział Organizacji i Rozwoju:         74  847 4118
 

infolinia - paszporty i cudzoziemcy - 0 801 43 00 86

 

W Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w Wałbrzychu realizowane są zadania należące do właściwości:

Wydziału Infrastruktury w zakresie Oddziału Planowania Przestrzennego:

 1. zgłaszanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po otrzymaniu zawiadomienia o przystąpieniu do ich sporządzenia;
 2. przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa do uchwał rad gmin;
 3. przygotowywanie opinii pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwały sejmiku województwa o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 4. przygotowanie kompleksowych wniosków do studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin;
 5. uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów;
 6. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z ustaleniami programów rządowych;
 7. przygotowanie wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 8. przygotowanie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
 9. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych;
 10. wzywanie wójta, burmistrza lub prezydenta do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, zastępcze wydanie decyzji;
 11. wzywanie rady gminy do uchwalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie tego terminu, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru, którego dotyczy zaniedbanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie w tej sprawie zarządzenia zastępczego.

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Paszportowego:

 1. prowadzenie spraw z zakresu dokumentów paszportowych:
  •  przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie dokumentów paszportowych,
  •  przyjmowanie oświadczeń o utracie lub odnalezieniu dokumentu paszportowego,
  •  prowadzenie ewidencji paszportowej obejmującej:
   • wydane dokumenty paszportowe,
   • utracone dokumenty paszportowe,
  •  udzielanie informacji o danych paszportowych zgodnie z ustawą o dokumentach  paszportowych oraz ustawą o ochronie danych osobowych;
 2. obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie wpisanych do ewidencji zaproszeń.

 

Delegatura w Wałbrzychu realizuje swoje zadania na obszarze:

mapa obejmująca powiaty:świdnicki, wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki i miasto Wałbrzych

powiększenie mapki

 • Powiatu dzierżoniowskiego obejmującego miasta: Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna oraz gminy: Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza.
 • Powiatu kłodzkiego obejmującego miasta: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój oraz gminy: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna.
 • Powiatu świdnickiego obejmującego miasta: Świdnica, Świebodzice oraz gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów.
 • Powiatu wałbrzyskiego obejmującego miasta: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych oraz gminy:Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim.
 • Powiatu ząbkowickiego obejmującego gminy: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.
liczba wejść: 282100