Aktualnie znajdujesz się na:

Dyrektor Generalny

DYREKTOR GENERALNY

  • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki jego działania, a także ustala organizację pracy Urzędu, w zakresie niezastrzeżonym dla Wojewody,
  • realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
  • wykonuje zadania służby cywilnej w Urzędzie,
  • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników służby cywilnej,
  • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników zatrudnionych w Urzędzie,
  • wykonuje inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach dla kierownika Urzędu lub wynikające z upoważnień i poleceń Wojewody.

Dyrektor Generalny Urzędu

 

Sekretariat:
Pokój 1210
e-mail: dg@duw.pl
tel.: 71 340 62 12
faks: 71 340 62 14

 

 

liczba wejść: 49168