Aktualnie znajdujesz się na:

Dyrektor Generalny

DYREKTOR GENERALNY

  • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki jego działania, a także ustala organizację pracy Urzędu, w zakresie niezastrzeżonym dla Wojewody,
  • realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
  • wykonuje zadania służby cywilnej w Urzędzie,
  • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników służby cywilnej,
  • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników zatrudnionych w Urzędzie,
  • wykonuje inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach dla kierownika Urzędu lub wynikające z upoważnień i poleceń Wojewody.

Dyrektor Generalny Urzędu
Mirosław Ziajka

Dyrektor generalny Urzędu na tle obrazu.

Sekretariat:
Pokój 1210
e-mail: dg@duw.pl
tel.: 71 340 62 12
faks: 71 340 62 14

 

Mirosław Ziajka jest filologiem romańskim. Ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej i podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nowy dyrektor Generalny pracuje w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu od 2002 roku. Swoją karierę rozpoczął od stanowiska starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej. W kolejnych latach Mirosław Ziajka pełnił funkcje kierownika Oddziału Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi a następnie zastępcy dyrektora i dyrektora w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich.

Mirosław Ziajka jest żonaty, ma córkę Natalię.

liczba wejść: 46007