Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Rezerwacje wizyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Rezerwacje wizyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców we Wrocławiu:

w sprawie paszportowej (złożenie wniosku i odbiór paszportu)

Do wyczerpania dostępnych terminów!
 

Obywatele państw trzecich

legalizacja pobytu (złożenie wniosku pobytowego)

  • Telefonicznie: 71 340 63 09 i 71 340 61 72 ( godziny dyżuru od 10.00-14.00)
Do wyczerpania dostępnych terminów!
 

odbiór karty pobytu

osobiste stawiennictwo (złożenie odcisków palców) 

  • Telefonicznie: 71 701 11 00 (infolinia DUW)  
 

umieszczenie stempla w paszporcie (wyłącznie cudzoziemcy, którzy otrzymali pisemną zgodę od inspektora prowadzącego sprawę) 

  • Telefonicznie: 71 701 11 00 (infolinia DUW)

wymiana karty pobytu

  • Telefonicznie: 71 701 11 00 (infolinia DUW)

Obywatele UE i członkowie ich rodzin

złożenie wniosku lub odbiór dokumentów

liczba wejść: 2209