Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Aktualności

   16 czerwca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja 
   pt. "Równe traktowanie jako podstawa nowoczesnego państwa" - niemieckie i polskie
   doświadczenia w realizowaniu polityki antydyskrymincyjnej

 
   Program Konferencji (plik w formacie *.pdf)

 

   Działania Pełnomocnika w 2015 r. (plik w formacie *.pdf)

   16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet w 2014 r. - część 1 kalendarium (plik w formacie *.pdf)

   16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet w 2014 r. - część 2 kalendarium (plik w formacie *.pdf)

   Działania Pełnomocnika w 2014 r. (plik w formacie *.pdf)

   Działania Pełnomocnika w 2013 r. (plik w formacie *.pdf)
 

liczba wejść: 4828