Aktualnie znajdujesz się na:

Dla Organizacji Pozarządowych

Dla Organizacji Pozarządowych

Ważne linki:

Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

www.rownetraktowanie.gov.pl

Pod koniec grudnia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które zakończyły się 31 stycznia 2017 r. W ramach konsultacji na terenie całego kraju odbywały się spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zgłaszały uwagi do projektu ustawy.

Zorganizowano 23 konferencje we wszystkich województwach, w których uczestniczyło 1000 osób z 854 organizacji pozarządowych.

Część z przekazanych i nadesłanych uwag została uwzględniona i znalazła swoje odzwierciedlenie w zmianach w projekcie  ustawy i uzasadnieniu.

Ustawa stworzy warunki prawne i instytucjonalne niezbędne do powstania instytucji, której jedynym celem będzie realizacja programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Narodowe Centrum, ma wdrażać politykę państwa w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartą na zasadach otwartości, konkurencyjności i przejrzystości. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych państwach europejskich w tym Wielkiej Brytanii i Niemczech.

liczba wejść: 3256