PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Pełnomocnik - zadania

Pełnomocnik - zadania

Zakres działania Pełnomocnika Wojewody ds. Równego Traktowania:

 1. realizowanie polityki rządu na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;
 2. podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
 3. monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;
 4. promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania;
 5. współpraca z organizacjami społecznymi na terenie województwa dolnośląskiego, w tym ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
 6. podejmowanie działań służących promowaniu zasady równego traktowania na terenie województwa oraz w urzędzie obsługującym wojewodę;
 7. udzielanie na wniosek Pełnomocnika informacji dotyczącej przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa oraz w urzędzie obsługującym wojewodę;
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 9. współpracy z Pełnomocnikiem Rządu Spraw Równego Traktowania w realizacji
  i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Wszystkie zadania wynikające z ochrony dyskryminowanych są prowadzone we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej, instytucjami publicznymi, organami samorządu terytorialnego.

liczba wejść: 8349