Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Bezpieczna+

Bezpieczna+

  Program BEZPIECZNA+

  Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018 w związku z wejściem w życie rozporządzenia
  Rady Ministrów   z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania
  w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
  i opieki w szkołach "Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972). Jest komplementarnym działaniem w stosunku
  do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

  Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Celem programu
  jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, w tym także
  podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa
  szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich
  pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

------------------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczna+” 2017

Konkurs na realizację działań w ramach Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
w województwie dolnośląskim w roku 2017 r,  został rozstrzygnięty. Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia finansowego w roku 2017 w województwie dolnośląskim przedstawia załącznik.
Bezpieczna + Udzielone wsparcie finansowe w 2017 r.pdf

liczba wejść: 19366