Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2021

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

I.Terminy naboru wniosków

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):


        – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.

– w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia  30 września 2021 r.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)

       ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.  (decyduje data wpływu do wojewody)

       ‒ w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

 

W dniu 26 maja 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła zmiany w Ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

W ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w części X „Terminy naboru wniosków”:
  1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia  30 września 2021 r.”,

  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)

w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. 

w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.”;

  1. w części XI „Termin rozpatrzenia wniosków” zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznego zatwierdzenia wniosków

– w zakresie Modułu I oraz Modułu II ‒ w terminie30 dni od daty wpływu wniosku od Wojewody.”.

Informacja dostępna na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

W nawiązaniu do komunikatu Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowanego w dniu 17 września 2021 r. informuję, że Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu, z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w maju 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie w ramach programu na realizację zadań w module I otrzymały 3 gminy z województwa dolnośląskiego:

1.            Gmina Żmigród – łączna kwota przyznanego dofinansowania 2 664 602,20 zł;

2.            Gmina Olszyna – łączna kwota przyznanego dofinansowania 3 035 455,63 zł;

3.            Gmina Zagrodno - łączna kwota przyznanego dofinansowania 2 872 404,64 zł.

Gminy są zobowiązane do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub rezygnacji ze środków przyznanych w ramach Programu oraz niezwłocznej aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej.

liczba wejść: 2095