Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Krajowy Plan Działania Przeciwko Handlowi Ludźmi

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi Na Lata 2013-2015

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 maja 2013 r. przyjęła "Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi Na Lata 2013-2015".

Celem głównym Planu jest stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wsparcie ofiar tego przestępstwa.

Zgodnie z art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wojewoda jest odpowiedzialny za koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia ofiarom handlu ludźmi.

Realizując ten zapis Wojewoda Dolnośląski, w ramach Wydziału Polityki Społecznej DUW, powołał Konsultanta ds. ofiar handlu ludźmi w zakresie pomocy społecznej.

W zapisach Planu w Części III Poprawa skuteczności ścigania w punkcie 4. przewidziano na lata 2014-2015 zainicjowanie działalności wojewódzkich zespołów ds przeciwdziałania handlu ludźmi z udziałem przedstawicieli wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, Policji, Straży Granicznej, inspekcji pracy, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania informacyjnego dla osób odpowiedzialnych za koordynację działań mjących na celu utworzenie wojewódzkich zespołów ds przeciwdziałania handlu ludźmi (23-24.06.2014 r.) zapoznano uczestników z projektem "Improved national cooperation structure to prevent frafficking in human beings", którego realizacja planowana jest w latach 2014-2016 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przekazano informację dotyczącą planów tworzenia wojewódzkich zespołów ds przeciwdziałania handlu ludźmi.

Po uzyskaniu środków finansowych z NMF, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podejmie działania wspierające , mające na celu powołanie do końca 2015 r. zespołów ds przeciwdziałania handlu ludźmi na terenie wszystkich województw.

liczba wejść: 5414