Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Program asystent rodziny na rok 2021

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 22 października 2021 r. ogłosiła Program asystent rodziny na rok 2021.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

W ramach Programu dofinansowany zostanie dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w gminach na dzień ogłoszenia Programu. Wysokość dofinansowania wynosi do 2.000,00 zł na każdego asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu. W związku z ogłoszeniem Programu należy w Centralnej Aplikacji Statystycznej złożyć Sprawozdanie jednorazowe na formularzu „Program Asystent rodziny na rok 2021” dla podobszaru WRiSPZ. Sprawozdanie należy uzupełnić i przekazać w terminie do 2021-10-28.

Z uwagi na krótkie terminy realizacji poszczególnych działań proszę o terminowe przekazanie sprawozdania.

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił 10 listopada 2021 r. „Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021”, 

Zgodnie z zasadami Programu gminy są obowiązane do złożenia „Oświadczenia o przyjęciu lub nie przyjęciu dofinansowania” w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej na formularzu: „2021 Gminy – Program asystent rodziny na rok 2021 – Oświadczenie” zamieszczonym jako sprawozdanie jednorazowe w obszarze PS. Sprawozdanie należy uzupełnić i przekazać w terminie do 18 listopada 2021 r., a następnie po wydrukowaniu podpisać przez uprawnione osoby i przesłać oryginał na adres Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

liczba wejść: 71