Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Dożywiania

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 1 i 2)

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zastąpił Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014–2020 z dniem 1 stycznia 2019 r. Moduł 1 to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży, Moduł 2 to posiłek adresowany do osób starszych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Więcej informacji w zakładce "Posiłek w szkole i w domu".

liczba wejść: 2859