Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Dożywiania

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (Monitor Polski poz. 1024) ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Zgodnie z ww. Uchwałą Rady Ministrów dotację na wsparcie dożywiania w gminie przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego gminy mogą uzyskać zgodę na zmniejszenie udziału środków własnych w programie dożywiania (poniżej 40%).

W trakcie roku budżetowego gminy mogą zgłaszać wnioski o zmiany planów w zakresie programu dożywiania.

Pełny tekst Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. ws. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 zamieszczamy w linku sąsiednim.

liczba wejść: 5459