Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Informacja o Programie

Informacja o Programie

 

Dnia 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów uchwaliła program wieloletni pod nazwą „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”. Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
 

Pliki do pobrania

liczba wejść: 718