Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program w roku 2017

Nabór do bazy kandydatów na członków komisji

Zgodnie z Informacją o wyborze kandydatów do prac komisji oceniającej programy lokalne oraz wnioski na realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w dniu 28 października 2016 r. Pan Janusz Balkowski został wybrany przez Wojewodę Dolnośląskiego na przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w Komisji oceniającej programy lokalne oraz wnioski na realizację zadań w ramach Programu (…), złożone przez Wnioskodawców na 2017 r.

..........................................................................................................................................................................................................

Na stronie internetowej http://bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/zarzadzenia-wojewody/2461,2016.html opublikowane zostało zarządzenie nr 236 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji opiniującej programy lokalne oraz wnioski na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w roku 2017.

Jako załącznik umieszczona została wersja edytowalna formularza zgłoszeniowego kandydata do prac komisji.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej w terminie do 16 października 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu), na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Organizacji i Rozwoju

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

Pliki do pobrania

liczba wejść: 2471