Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program w roku 2018

Program w roku 2018

Informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 7 czerwca 2018 r.  zatwierdził Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 (korekta nr 1).

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 (korekta nr 1).


Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 15 lutego 2018 r.  w sprawie wysokości dotacji na realizację w 2018 r. Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, przyznał środki na finansowanie/dofinansowanie zadań z terenu województwa dolnośląskiego.

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020.


Powołanie Komisji do oceny programów lokalnych oraz wniosków na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zarządzeniem nr 404 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2017 r. powołana została Komisja do oceny programów lokalnych oraz wniosków na realizację zadań w 2018 r. w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.


Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na 2018 r.

 

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Składane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

I OBSZAR WSPARCIA Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym

Termin składania wniosków do 31 października 2017 r.

Programy lokalne powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 2 do niniejszej Informacji. Po wypełnieniu wniosku (wraz z załącznikami Kosztorys i Wskaźniki) przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami (szczegółowym kosztorysem, wykazem projektów, zestawieniem mieszkań/lokali – jeśli dotyczy), opatrzonymi podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacji i Rozwoju, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki).

II OBSZAR WSPARCIA Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny

Termin składania wniosków do 31 października 2017 r.

Wnioski powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji. Po wypełnieniu wniosku (wraz z załącznikami Kosztorys i Wskaźniki) przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami (szczegółowym kosztorysem, wykazem projektów, zestawieniem mieszkań/lokali – jeśli dotyczy) opatrzonymi podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacji i Rozwoju, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki). 

III OBSZAR WSPARCIA Ogólnopolskie projekty systemowe

Termin składania wniosków do 1 grudnia 2017 r.

Projekty powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji i mogą zawierać dodatkowo szczegółowe kosztorysy. Po wypełnieniu wniosku przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, opatrzeć datą, pieczęciami i podpisami osób upoważnionych. Następnie złożyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego obszar wsparcia II - Małe granty i obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe.

Załącznik nr 3 do wniosku na realizację zadań - szczegółowy kosztorys

Załącznik nr 4 do wniosku na realizację zadań - wykaz projektów

Załącznik nr 5 do wniosku na realizację zadań - zestawienie mieszkań/lokali

Załącznik nr 2 – arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym

Załącznik nr 3 do wniosku na realizację działań - szczegółowy kosztorys

Załącznik nr 4 do wniosku na realizację działań - wykaz projektów

Załącznik nr 5 do wniosku na realizację działań - zestawienie mieszkań/lokali

liczba wejść: 2867