Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program w roku 2018

Nabór do bazy kandydatów na członków komisji

Nabór do bazy kandydatów na członków komisji

Zgodnie z Informacją o wyborze kandydatów do prac komisji oceniającej programy lokalne oraz wnioski na realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w dniu 31 października 2017 r., Pani Roksana Stojowska została wybrana przez Wojewodę Dolnośląskiego na przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w Komisji oceniającej programy lokalne oraz wnioski na realizację zadań w ramach Programu (…), złożone przez Wnioskodawców na 2018 r.


Nabór do bazy kandydatów na członków komisji

Zarządzeniem nr 339 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji opiniującej programy lokalne oraz wnioski na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w roku 2018 został ogłoszony nabór do bazy kandydatów na członków komisji.

Jako załącznik umieszczony został formularz zgłoszeniowy kandydata do prac komisji.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej w terminie do 27 października 2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu), na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Organizacji i Rozwoju

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

liczba wejść: 2262