Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2016

Lista zmieniona Nr 2 do listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W dniu 23 czerwca 2016 r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził Listę zmienioną Nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".

liczba wejść: 2308