Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2016

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2017 roku zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2017 roku zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

 

Dokumenty programowe dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w roku 2017 zadań  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Instrukcja wypełniania wniosku

Wzór wniosku remont (R)

Wzór wniosku przebudowa/rozbudowa/budowa (PRB)

Instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań

Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie - R

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie - PRB

Zbiorcza karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

 

Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

liczba wejść: 5378