W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w roku 2018 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

 Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2018 roku zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015  z dnia 8 września 2015 r. zmienionego Uchwałą Rady Ministrów nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Dokumenty programowe w zakresie naboru wniosków na 2018 r. w ramach  Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Uchwała Rady Ministrów  Nr 120/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych.

Dokumenty wykonawcze:

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania - PRB

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania - R

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadań

Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej - PRB

Karta oceny merytorycznej - R

Zakres informacji na tablicy informacyjnej

Informacja w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu

liczba wejść: 4623