Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2019

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w roku 2019 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015  z dnia 8 września 2015 r. zmienionego Uchwałą Rady Ministrów nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 188/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

 

Dokumenty programowe w zakresie naboru wniosków na 2019 r. w ramach  Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Uchwała Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Uchwała Rady Ministrów  Nr 159/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Uchwała Rady Ministrów  Nr 120/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Uchwała Rady Ministrów Nr 188/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych.

 

Dokumenty wykonawcze:

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania - PRB

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania - R

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadań

Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej - PRB

Karta oceny merytorycznej - R

Zakres informacji na tablicy informacyjnej

Informacja w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

liczba wejść: 4074