Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022.

10 listopada 2021

 

Obecnie w Polsce funkcjonuje 47 rodzinnych domów pomocy (w dwunastu województwach): 12 prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego oraz 35 prowadzonych przez osoby fizyczne. W czterech województwach nie funkcjonują żadne rodzinne domy pomocy (dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie). W sumie 47 istniejących rodzinnych domów pomocy według stanu na dzień 5 maja 2021 r. dysponowało 362 miejscami, w których przebywało 318 osób (wykorzystanych 88% dostępnych w domach miejsc).

Liczba domów w ostatnim czasie zwiększyła się istotnie  (w porównaniu do danych za 2019 r. przybyło 14 nowych tego typu placówek). Z danych  ze sprawozdania MRPiPS-03 za 2019 r. z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach wynika, że w 2019 r. funkcjonowały 33 rodzinne domy pomocy, z których wsparcia skorzystało 231 osób. Z danych ze sprawozdania MRPiPS-03  za 2020 r wynika, że w 2020 r. funkcjonowało 47 rodzinnych domów pomocy, z których wsparcia skorzystały 343 osoby.

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

  1. wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

 

 
  • Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022. Trwa nabór! - Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022. Trwa nabór!
    Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022. Trwa nabór!

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy

 

 

liczba wejść: 1274