Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2023

Decyzją z dnia 19 października 2022 r. Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, przyjęty został „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2023.

Program jest kontynuacją „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2022”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

  1. dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób
    do rodzinnych domów pomocy,
  2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy.

Program zakłada dwa źródła finansowania – dotację z rezerwy celowej budżetu państwa
(cz. 83 poz. 25) oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących
w Programie.

Realizacja programu będzie wymagała zebrania zapotrzebowania od samorządów gminnych na środki w ramach programu, gdyż zgodnie z treścią załączonego dokumentu gmina zgłasza zapotrzebowanie na środki na dofinansowanie zadań w ramach programu wypełniając formularz zapotrzebowania odrębnie dla każdego z modułów do urzędu wojewódzkiego.

Samorządy gminne woj. dolnośląskiego  składają zapotrzebowania na środki w ramach programu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Formularze zapotrzebowania na środki zostaną w najbliższych dniach opublikowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Centralnej Aplikacji Statystycznej  - dla każdego z modułów odrębnie.

liczba wejść: 399