Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2024

Decyzją Pani Doroty Bojemskiej – Minister Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2023 r. przyjęty został „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2024”.

Program jest kontynuacją „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy – edycja 2023”. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia, która wpisuje się  w działania służące deinstytucjolizacji usług społecznych.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

  1. dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy.

Program zakłada dwa źródła finansowania – dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie.

Formularze zapotrzebowań na środki dla każdego z modułów odrębnie zostaną opublikowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w systemie Centralna Aplikacja Statystyczna.

Termin na złożenie przez samorządy gminne zapotrzebowania na środki w ramach Programu tj. przekazanie za pośrednictwem CAS zapotrzebowania do urzędu wojewódzkiego to 12 stycznia 2024 r. Zbiorcze zapotrzebowanie z całego województwa za pośrednictwem CAS urząd wojewódzki przekazuje do ministerstwa do dnia 24 stycznia 2024 r.

 

 

liczba wejść: 265