W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program Wieloletni „Senior+”

SENIOR+" na lata 2021 - 2025 - edycja 2024

W dniu 31 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2024 roku. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

  1. Moduł 1jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
  1. Moduł 2zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. 

Oferty należy składać od dnia 31 października 2023 r. do dnia 5 grudnia 2023 r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Obsługi Dotacji, który jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej .

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do  14 lutego 2024 roku.

 

 

W dniu 7.11.2023 r. na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021–2025, edycja w 2024

Zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o otwartym konkursie ofert PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021–2025, edycja w 2024 z dnia 31 października 2023 r., dotyczące terminów składania, oceny i wyboru ofert, zgodnie z którymi oferty należy składać od dnia 31 października 2023 r. do dnia 5 stycznia 2024 r. do godz. 16.00 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do  22 marca 2024 roku.

 

Na podstawie pkt 7 ppkt 3 rozdziału V Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024 informujemy, iż spośród ofert konkursowych Komisja odrzuciła cztery oferty, z przyczyn określonych w wykazie.

liczba wejść: 597