Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Razem bezpieczniej

Projekty z województwa dolnośląskiego rekomendowane do postępowania konkursowego

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" . Dokonano na nim weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej 47 zgłoszonych do konkursu projektów. W wyniku dokonanej oceny wyłoniono 16 najlepszych wniosków, które zostaną przekazane do MSWiA jako rekomendacje Wojewody Dolnośląskiego do dofinansowania w 2019 r.
Lista wybranych projektów w załączniku.

liczba wejść: 2805