W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2020 r.

LISTA ZADAŃ ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA – nabór marzec 2019

Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.), listę zadań gminnych oraz zadań powiatowych województwa dolnośląskiego do dofinansowania ze środków Funduszu.Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Zadania powiatowe

Zadania gminne

 

Informuję, że w celu podpisania umowy jednostki ujęte na Liście zobowiązane są do przedstawienia w terminie do

    6 września 2019 r.  nw. załączników:

- numer rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków Funduszu;

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

liczba wejść: 4293