W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2020 r.

FDS - LISTA ZADAŃ ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA – 2020

Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.), listę zadań gminnych oraz zadań powiatowych województwa dolnośląskiego do dofinansowania ze środków Funduszu.

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -2020

Lista podstawowa – zadania powiatowe

Lista podstawowa – zadania gminne

 

Uwaga!

W celu podpisania umowy jednostki ujęte na Liście podstawowej zadań do dofinansowania w ramach FDS zobowiązane są do niezwłocznego przedłożenia nw. załączników:

- numer rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków Funduszu;

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Przesłanie dokumentów umożliwi sprawne i szybkie podpisanie umowy.

 

Lista rezerwowa - zadania powiatowe

Lista rezerwowa – zadania gminne
 

liczba wejść: 6369