Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2023 r.

LISTA ZADAŃ POLEGAJĄCYCH WYŁĄCZNIE NA REMONTACH DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA – 2023 r.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań polegających wyłącznie na remontach dróg powiatowych i dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

 

Lista zadań rekomendowanychpolegających wyłącznie na remontach

Pierwsza strona z zatwierdzeniem

 

Uwaga!

W celu podpisania umowy o dofinansowanie zadań jednostki ujęte na Liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD zobowiązane są do niezwłocznego przedłożenia nw. załączników:

- numer  wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków Funduszu, w ramach którego będą dokonywane płatności na rzecz wykonawców zadania;

- zgłoszenia wykonywania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w przypadku jeśli nie zostały dołączone do wniosku.

Przesłanie dokumentów umożliwi sprawne i szybkie podpisanie umowy o dofinansowanie

 

liczba wejść: 1151