W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2023 r.

LISTA ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU WYŁĄCZNIE POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA – 2023 r.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

 

Lista zadań rekomendowanych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Uwaga!

W celu podpisania umowy o dofinansowanie zadań jednostki ujęte na Liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD zobowiązane są do niezwłocznego przedłożenia nw. załączników:

- numer  wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego do obsługi środków Funduszu, w ramach którego będą dokonywane płatności na rzecz wykonawców zadania;

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w przypadku jeśli nie zostały dołączone do wniosku;

-  oświadczenia o zabezpieczeniu w budżecie środków na pokrycie wkładu własnego dla zadania;

- wzór oświadczenia.

 

Niezwłoczne przesłanie dokumentów umożliwi sprawne i szybkie podpisanie umowy o dofinansowanie.

liczba wejść: 981